Afganistan'da Türk Görev Kuvveti bünyesinde görevlendirilecek Arnavutluk Birliği uğurlama töreni konuşması

Murat Ahmet Yörük 04.12.2018

Sayın Savunma Bakanı,

Sayın Kuvvet Komutanları

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları ve kıymetli aileleri,

Afganistan’da NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Türkiye komutasındaki Kabil Havalimanı Komutanlığı’nda görev yapacak 9. Arnavutluk Birliği’ni görevlerine uğurlamanın kıvanç ve gururunu yaşıyoruz.

Türkiye ile Arnavutluk arasında her alanda çok iyi düzeydeki işbirliğimizin en somut örneklerinden birisini askeri ve savunma alanındaki işbirliğimiz oluşturmaktadır.

Esasen, bu alandaki işbirliğimiz, NATO’dan da önce 1920 yılında başlamıştır.

Arnavutluk bağımsızlığını ilan ettiği 1912 yılından itibaren, yaklaşık 10 yıl süreyle içeride karışıklıklar yaşamıştır.
Dışarıda ise komşularının ve dönemin emperyalist devletlerinin tehditleriyle baş başa kalmıştır. Komşularıyla toprak ve sınır sorunları yaşayan Tiran Hükümeti’ne, dönemin milli Ankara Hükümeti’nin başında olan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yeni Arnavutluk Ordusunu kurup eğitmek için 1920’de Arnavut kökenli olan Kurmay Albay Selahattin Saip Bey idaresinde 25 kişilik bir subay heyeti göndermiştir.

Bu heyet, Arnavutluk’ta sekiz ay görev yapmıştır. Atatürk’ün emriyle Arnavutluk uyruğuna giren Kurmay Albay Selahattin Saip Bey, önce Şkoza mebusu olmuş; daha sonra Milli Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmiştir. Arnavutluk Milli Nizami Ordusu’nun kurulmasında keza Arnavut kökenli olan Albay Hamdi Bey de destek vermiş ve aynı zamanda dönemin Genel Kurmay Başkanlığı’nı deruhte etmiştir.

Özetle söylemek istediğim, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki askeri ve savunma alanındaki stratejik
işbirliğinin temelleri, dönemin emperyalist devletlerine karşı ortak mücadele vermek için 20. Yüzyılın başlarında, neredeyse bir asır önce
atılmıştır.

Günümüzde de İkili Askeri Mali İşbirliğimiz, kısa ve uzun vadeli eğitim programlarımız ve elbette NATO çerçevesindeki ilişkilerimiz ilerlemeyi sürdürmektedir. 2003 yılından bu yana Afganistan’da ISAF kapsamında Türk Birliği bünyesinde seçkin Arnavutluk birlikleri 20 dönem boyunca görev yapmıştır.

Güçlü ve modern ordusuyla NATO’nun 66 yıllık üyesi ve 2. Büyük ordusuna sahip olan Türkiye, komünizmden demokrasiye geçiş döneminde de Arnavutluk’un NATO üyeliğine en güçlü desteği veren NATO ülkelerinin başında gelmektedir.

Arnavutluk ile tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerimize, 2009 yılından bu yana NATO şemsiyesi altında, yeni bir boyut kazanan müttefiklik ilişkimizin de eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz.

Bugün, Afganistan’a uğurlamakta olduğumuz 66 kişilik bu seçkin birliğe görevinde başarılar diliyoruz. Türk ve Arnavut Silahlı Kuvvetlerinin işbirliğinin;

Mehmetçiklerimizle omuz omuza yürüttükleri ortak çalışmalarının ve başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Bu törene, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun yıldönümü olan 4 Aralık gününde katılmaktan da ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Arnavutluk’un bağımsızlığının, Balkanlarda istikrar ve barışın omurgasını teşkil eden Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş gününü kutluyorum.

Arnavut kardeşlerimizden oluşan bu seçkin birliğin selametle gidip, selametle evlerine dönmesini temenni ediyorum.
Sizleri en kalbi duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Yolunuz açık; vazifeniz muzaffer olsun!


Atatürk

Murat Ahmet Yörük Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications: Monday, Wednesday and Friday between 09:30-12:00
1/1/2020 1/3/2020 New Year's Day
3/14/2020 3/14/2020 Summer Day
3/22/2020 3/22/2020 Nevruz Day
4/12/2020 4/12/2020 Katholic Easter
4/19/2020 4/19/2020 Orthodox Easter
5/1/2020 5/1/2020 International Worker's Day
5/24/2020 5/24/2020 End of Ramadan
7/31/2020 7/31/2020 Feast of Sacrifice
8/30/2020 8/30/2020 Turkish Republic Victory Day
9/5/2020 9/5/2020 Mother Teresa Beatification Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day (Republic Day)
11/28/2020 11/28/2020 Albanian National Day
11/29/2020 11/29/2020 Albanian Liberation Day
12/8/2020 12/8/2020 National Youth Day
12/25/2020 12/25/2020 Christmas